PIANISTKA MUZYKOLOG
KRYTYK MUZYCZNY

Grażyna Serdak

Maturzystka IV LO im. H. Sienkiewicza w Częstochowie (1974) i dyplomantka Średniej Szkoły Muzycznej (1975), którą kończy fortepianowym koncertem dyplomowym z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej

 

Felix Mendelssohn-Bartholdy, Concerto Brillante – wyk. Grażyna Serdak

Po maturze podejmuje studia na Uniwersytecie Warszawskim, Wydziale Historycznym – kierunek: muzykologia, w 1980 roku broni pracy i uzyskuje tytuł magistra. Jeszcze podczas studiów pracuje w Stowarzyszeniu Polskiej Młodzieży Muzycznej – Jeunesses Musicales de Pologne, będącym Polską Sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia z siedzibą w Brukseli. Oprócz organizacji Światowej Orkiestry Symfonicznej Jeunesses Musicales i corocznego Festiwalu Jeunesses Musicales w Filharmonii Częstochowskiej, uczestniczy w cyklu audycji radiowych promujących Jeunesses Musicales w Rozgłośni Harcerskiej w Warszawie. 

Ukończywszy studia muzykologiczne, zdaje egzamin na studia doktoranckie w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk. W tym czasie dzięki stypendium i pracy badawczej nad twórczością Karola Szymanowskiego, bierze udział w powstaniu informatora o zbiorach Karola Szymanowskiego – „Karol Szymanowski w zbiorach polskich”. Książka pod redakcją Wandy Bogdany-Popielowej, z udziałem ówczesnego kustosza Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Elżbiety Jarosińskiej-Jędrosz, wydana zostaje przez Bibliotekę Narodową w 1990 roku.

 

„Karol Szymanowski w zbiorach polskich” – fragment redagowany przez Grażynę Serdak

Warszawa, styczeń 1988 – spotkanie redakcyjne, praca nad książką „Karol Szymanowski w zbiorach polskich

 

W 1996 roku kończy dwuletnie studium w The Warsaw Journalism Center, odbywając w międzyczasie staż w dziale zagranicznym Super Exspresu a także w serwisie wiadomości zagranicznych radiowej „Jedynki”. Pisze aktualności prasowe dla gazety Ursynowa, Natolina, Mokotowa „Pasmo”. Tu zamieszcza między innymi informację o uruchomieniu pierwszej linii warszawskiego metra KABATY-POLITECHNIKA. Redaguje dział muzyczny miesięcznika „Informator Warszawski”, wydawanego przez prywatne wydawnictwo Infopress. Podczas nauki w studium dziennikarskim, zapoznaje się z pracą i organizacją mediów zagranicznych w Hamburgu, Berlinie i Kolonii – między innymi w rozgłośni Deutsche Welle.

 

Równolegle z działalnością naukową i archiwistyczną, uczy dzieci i młodzież muzyki, teorii i historii muzyki w placówkach publicznych i prywatnych. Prowadzi także zajęcia umuzykalniające i rytmiczne w prywatnych placówkach – TKKF Muranów, Żaczek, Moje Dziecko, Tęczowy Ogród, Przedszkole u Kubusia Puchatka. Działalność na rzecz edukacji muzycznej dzieci i młodzieży, przewija się przez całe jej życie zawodowe. Występuje w koncertach dla dzieci i młodzieży na Estradzie Kameralnej Filharmonii Narodowej, w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym oraz w Filharmonii Częstochowskiej i na koncertach festiwalowych Jeunesses Musicales, Ars Chori, Gaude Mater.

Obok pasji muzycznej, rozwija także pasję sportową, zgodnie z tradycją rodzinną. Początkowo trenuje łyżwiarstwo figurowe w szkółce, a następnie w grupie seniorskiej „Syrena” na warszawskim Torwarze.

 

Gaude Mater 1991 – Spirituals Singers
Koncert w jednej w warszawskich szkół
 

 

 

Autorzy zdjęć:

1. Janusz Jędrosz

2. Mularz Edmund

3. Joy Ian

4. Nidenthal Chris

5. Rosikoń Janusz

6. Archiwum prywatne